صفحه اصلی > معاونت پژوهشی و ویژه : کارگاه اثر بخشی تکنیک گچ‌گیری کامل پا در زخم‌های پای دیابتی در پژوهشکده فناوری‌های زخم و ترمیم بافت یارا برگزار شد

کارگاه اثر بخشی تکنیک گچ‌گیری کامل پا در زخم‌های پای دیابتی در پژوهشکده فناوری‌های زخم و ترمیم بافت یارا برگزار شد

مدیر مرکز خدمات تخصصی زخم و ترمیم بافت در نشست علمی ویژه پژوهشگران با موضوع اثر بخشی تکنیک گچ گیری کامل پا در بهبود زخم پای دیابتی، از برگزاری کارگاه اثر بخشی تکنیک گچ‌گیری کامل پا (TCC) در زخم‌های پای دیابتی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، دکتر عبدالرضا محمدی کوشکی در این نشست علمی ضمن پرداختن به موضوع اثر بخشی تکنیک گچ گیری کامل پا در بهبود زخم پای دیابتی، از برگزار ی کارگاه اثر بخشی تکنیک گچ‌گیری کامل پا (TCC) در زخم‌های پای دیابتی با هدف و آشنایی هرچه بیشتر پزشکان و پژوهشگران با زخم‌های مزمن نحوه مدیریت آن‌ها خبر داد.

او در این نشست همچنین به شرح نوروپاتی محیطی ناشی از دیابت، مکانیسم و نحوه شکل گیری زخم پای دیابتی و نقشی که حذف فشار در بهبود این قبیل زخم‌ها دارد، پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید