صفحه اصلی > معاونت پژوهشی و ویژه : ژورنال کلاب ویژه پژوهشگران حوزه سبک زندگی سالم و مرکز خدمات تخصصی انفورماتیک سلامت

ژورنال کلاب ویژه پژوهشگران حوزه سبک زندگی سالم و مرکز خدمات تخصصی انفورماتیک سلامت

ژورنال کلاب ویژه پژوهشگران حوزه سبک زندگی سالم و مرکز خدمات تخصصی انفورماتیک سلامت با موضوع تشخیص اختلالات طیف اوتیسم با استفاده از معیارهای مبتنی بر ارتباطات مغزی و شبکه‌های عصبی عمیق به کمک داده‌های fMRI، روز دوشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۰، در سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزار شد.
به گزارش معاونت پژوهشی، پگاه نوایی به موضوع تشخیص اختلالات طیف اوتیسم با استفاده از داده های rs-fMRI پرداخت. این اختلالات بر رشد مغز در حیطه‌ی تعاملات اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی تأثیر میگذارد. از آنجایی که علائم اولیه ASD قبل از ۳ سالگی بروز می‌کند، تشخیص زودهنگام این اختلالات بسیار مهم است. در این جلسه با استفاده از داده‌های rs-fMRI و ویژگی‌های مبتنی بر ارتباطات (عملکردی و مؤثر) مغزی و شبکه‌ی عصبی عمیق، تشخیص افراد مبتلا به ASD  از افراد سالم، مورد بررسی قرار گرفت. ضمن اینکه مجموعه داده‌ها از سایت ABIDE اخذ شده بود و پس از حذف داده‌های نویزی، داده‌های مربوط به ۴۰۲ فرد مبتلا به ASD و ۴۶۹ فرد سالم بررسی گشت. پس از انجام پیش پردازش روی داده‌های مذکور، توسط اطلس هاروارد-آکسفورد، نواحی مغزی به ۱۰۰ ناحیه بخش‌بندی شد. در طبقه‌بندی به کمک ارتباطات عملکردی، بین هر زوج از نواحی، ضریب همبستگی پیرسون و در طبقه‌بندی به کمک ارتباطات مؤثر، علیت گرنجر محاسبه شد که برای اولین بار در بین تحقیقات انجام شده تا کنون، این ویژگی مورد استفاده قرار گرفته است. در هر دو طبقه‌بندی برای کاهش ویژگی از خودرمزگذار پشته‌ای و برای طبقه‌بندی از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه استفاده شد.

دیدگاهتان را بنویسید