صفحه اصلی > معاونت پژوهشی و ویژه : کارگاه “مقاله نویسی و رفرنس نویسی پیشرفته با نرم افزار MENDELEY” برگزار شد

کارگاه “مقاله نویسی و رفرنس نویسی پیشرفته با نرم افزار MENDELEY” برگزار شد

کارگاه مقاله نویسی و رفرنس نویسی پیشرفته با نرم افزار MENDELEY در پژوهشکده زخم و ترمیم بافت سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران شد.
به گزارش جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، در این کارگاه که دانشجویان و افراد علاقه مند از دانشگاه‌های مختلف حضور پیدا کردند دکتر خاطره خرسندی، عضو هیات علمی سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران محتوای این کارگاه یک روزه را تدریس کرد.
این عضو هیات علمی جهاد علوم پزشکی تهران در ابتدای کارگاه به بیان اهمیت نگارش مقالات علمی، ویژگی های یک مقاله معتبر و بخش های هر مقاله پرداخت.

پروش های معیار انتخاب موضوع، شاخص  های کمی و کیفی ارزیابی مجلات و انتخاب آن، معیارهای داوران در داوری مقالات، نحوه نگارش بخش های مختلف، نحوه ارسال به مجله و اخذ پذیرش، عوامل مؤثر در موفقیت نویسندگان مقاله، سرقت ادبی و نحوه رفرانس نویسی با نرم افزار مندلی، رفرنس نویسی مجلات و انواع سبک نگارشی و مرجع نویسی خودکار برای پایان نامه ها، کتب و مجلات علمی سرفصل های این کارگاه را تشکیل می دادند.

به شرکت کنندگان در این رویداد مدرک معتبر تعلق خواهد گرفت.

کارگاه مقاله نویسی و رفرنس نویسی پیشرفته با نرم افزار MENDELEY روز چهارشنبه ۱۲ خرداد از ساعت ۹ تا ۱۶ برگزار شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید