صفحه اصلی > معاونت آموزشی و ویژه : افتتاح مرکز شماره یک معاونت آموزشی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران

افتتاح مرکز شماره یک معاونت آموزشی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران: مراسم افتتاح مرکز شماره یک معاونت آموزشی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران با حضور جناب آقای دکتر هاشمی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی، دکتر طبایی رییس واحد علوم پزشکی تهران و جمعی از معاونین و مدیران این واحد امروز در محل جدید آموزشی برگزار شد.
دکتر طبایی در ابتدا به تشریح افتتاح مرکز آموزش های تخصصی پرداخت. وی همچنین بر ضرورت استفاده از وسایل کمک آموزشی در حوزه پزشکی تاکید داشت و از راه اندازی آموزش مهارت های حرفه ای پزشکی و اضافه شدن ظرفیت جدید در حوزه جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران خبر داد.
در مراسم افتتاح این مرکز آموزشی دکتر هاشمی ضمن تقدیر از زحمات متولیان امر آموزش در جهاددانشگاهی علوم پزشکی به نقش تعیین کننده ی آموزشی این مرکز پرداخت و جهاددانشگاهی علوم پزشکی را یکی از ارکان مکمل آموزش و مهارت های آموزشی وزارتخانه دانست برای غلبه بر کم و کاستی های مهارت های آموزشی، مهارتی پزشکی.
ایشان همچنین با بیان این نکته که ابعاد آموزشی دانشگاهی پاسخگوی موارد مهارتی و تخصصی آموزشی نیست لزوم و وجوب مراکز آموزشی مثل این مرکز را بسیار مهم ارزیابی کردند.
دکتر هاشمی در ادامه گفت: امیدواریم که در آینده ای نزدیک شاهد به بار نشستن زحمات همکاران آموزشی این واحد و افتتاح فاز های بعدی مرکز آموزش تخصصی معاونت آموزش جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید