صفحه اصلی > تشکیلات و معاونت پشتیبانی و ویژه : دومین مرحله از اجرای طرح سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران

دومین مرحله از اجرای طرح سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران

دوشنبه ۲ اسفند ۹۵ دومین مرحله از اجرای طرح سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران به اجرا در آمد. علیرضا عمومی مدیر منابع انسانی واحد با حضور در مراکز آموزش شماره یک و شماره دو معاونت آموزش جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران ضمن دیدار با مدیران و کارکنان این مراکز و گفتگو درباره مشکلات و چالش های پیش روی ایشان پرسشنامه های سنجش میزان رضایت شغلی را توزیع کردند.

عمومی همچنین با حضور در مرکز تخصصی شماره دو دندانپزشکی ضمن توزیع پرسشنامه ها از کارکنان این مرکز دعوت کرد که مشکلات و مطالباتشان را درقالب نوشته یا مراجعه حضوری به دفتر منابع انسانی واحد به وی ارائه کنند و ابراز امیدواری کرد که این مطالبات و نیز نتیجه این پرسشنامه ها راهگشای تصمیمات سال آینده کاری و پس از آن خواهد بود.

گفتنی است، چهارشنبه ۴ اسفند روز پایانی اجرای طرح سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید