صفحه اصلی > معاونت آموزشی و ویژه : سیزدهمین دوره مشاوره ژنتیک در تهران آغاز گردید

سیزدهمین دوره مشاوره ژنتیک در تهران آغاز گردید

به همت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران سیزدهمین دوره مشاوره ژنتیک آغاز شد. این دوره که از تاریخ یکم دی ماه ۱۳۹۵ در مرکز آموزش شماره دو جهاد علوم پزشکی تهران شروع شده است به مدت ۳ ماه ادامه خواهد داشت. شایان ذکر است شرکت کنندگان پس از طی دوره و  کسب نمره قبولی در آزمون جامع می توانند مطابق آیین نامه ها و دستور العمل های موجود در معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی کشور و استان ها به امرتأسیس مرکز مشاوره ژنتیک و ارائه خدمات مشاوره ژنتیک بپردازند.

دیدگاهتان را بنویسید