صفحه اصلی > پیشنهاد سردبیر : دیدار اعضای شورای معاونین با مدیر پارک علم و فناوری البرز

دیدار اعضای شورای معاونین با مدیر پارک علم و فناوری البرز

دکتر سید مهدی طبایی رئیس جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران روز گذشته ۳۱ مرداد ماه در دیداری حضوری با مهندس عطاالله ربانی رئیس مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی و مدیر پارک علم و فنآوری البرز به معرفی واحد علوم پزشکی تهران و دستآوردهای این واحد در حوزه های مختلف پرداخت.

معرفی معاونت های واحد علوم پزشکی تهران و فعالیت های آن ها در حوزه های مختلف فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و درمانی و نیز بازدید از قسمت های مختلف پارک علم و فنآوری البرز از بخش های دیگر این بازدید بود.

همچنین در این دیدار که با حضور معاونین واحد علوم پزشکی تهران در ساختمان مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی برگزار گردید فعالیت ها و دست آوردهای پژوهشی و درمانی مرکز جامع ترمیم زخم ( درمانگاه زخم )،و بافت جهاد دانشگاهی به ویژه در زمینۀ لارو درمانی و کاربرد آن در ترمیم زخم های مزمن، از جمله کارگاه های آموزشی و خدمات درمانی این مرکز تشریح و تبیین شدکه با استقبال رئیس و مدیران پارک علم و فنآوری البرز مواجه گردید.

در این جلسه مهندس ربانی ضمن قول همکاری بین مراکز در برنامه های آتی سازمان، دستآوردهای واحد علوم پزشکی تهران را مثبت ارزیابی نمود.

دیدگاهتان را بنویسید