دسته: معاونت پشتیبانی

دومین مرحله از اجرای طرح سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران

دوشنبه ۲ اسفند ۹۵ دومین مرحله از اجرای طرح سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران به اجرا در آمد. علیرضا عمومی مدیر منابع انسانی واحد با حضور …

۱۳۹۵-۱۲-۰۳ 0 دیدگاه

اولین روز از اجرای طرح سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران

مدیریت منابع انسانی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران در اولین روز از اجرای طرح سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان مجموعه، پرسشنامه هایی که بی نام بوده و براساس استاندارد JDI تنظیم …

۱۳۹۵-۱۱-۳۰ 0 دیدگاه

اجرای طرح سنجش میزان رضایت شغلی در جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران

علیرضا عمومی مدیر منابع انسانی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران از اجرای طرح سنجش میزان رضایت شغلی در میان کارکنان این واحد در هفته آینده خبرداد. وی گفت حجم نمونه در …

تشکیل اداره منابع انسانی در جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران

مدیر کمیته برنامه و بودجه جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران از تصویب طرح تشکیل اداره منابع انسانی در این واحد در دستورجلسه دیروز یکشنبه ۱۷ بهمن ۹۵ شورای معاونین خبر داد. …

علوم پزشکی تهران؛ واحد برتر جهاد دانشگاهی در حوزه برنامه ریزی و بودجه بندی

اقدامات شاخص و منتخب واحدهای جهاد دانشگاهی در حوزه های مختلف طی فرآیند ارزیابی که توسط تیم ارزیاب دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی در تاریخ ۲۹ شهریور انجام شد، شناسایی و معرفی گردید. …

جلسه کارگروه راه اندازی پژوهشکده فناوری های ترمیم زخم و بافت برگزار شد

جلسه کارگروه راه اندازی پژوهشکده فناوری های ترمیم زخم و بافت روز شنبه ۱۳ آذر ماه با حضور اکثر اعضای کارگروه برگزار شد. در این جلسه دکتر محمد مهدی زیرک ساز مسئول …

معاونین پژوهشی و پشتیبانی واحد در مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام راحل (ره) شرکت کردند.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران، دکتر محسن فاتح و معاون پشتیبانی واحد، دکتر حسین وفاپور صبح امروز ۱۶ مرداد مقارن با سالروز تأسیس جهاد دانشگاهی با حضور در حرم …

۱۳۹۵-۰۵-۱۶ 0 دیدگاه