برچسب: پژوهش

ضرورت استفاده از ظرفیت جوانان با انگیزه در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

معاون پژوهش جهاد دانشگاهی گفت: مجموعه جهاد علوم پزشکی تهران دارای نیروی انسانی جوان، باانگیزه و تحصیلکرده است که باید با برنامه ریزی از این ظرفیت در راستای فعالیت های سازمان استفاده …

ویژه های هفته جهاد دانشگاهی/ ۴ فعالیت مهم حوزه پژوهش در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی

گفت و گو: علی البرزی معاون پژوهش جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران گفت: از بین فعالیت هایی پژوهشی متععد که در سال گذشته در حوزه پژوهش و فناوری به اجرا درآمد می …

۱۴۰۲-۰۵-۱۱ 0 دیدگاه