تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : administrator
حوزه : اخبار و رویدادها, کنگره زخم و ترمیم بافت
شماره : 368
تاریخ : ۲۴ فروردین, ۱۳۹۵ :: ۵:۳۴
دومین جلسه اجرایی سومین کنگره زخم و ترمیم بافت در سال جدید برگزار شد.

دومین جلسه اجرایی سومین کنگره زخم و ترمیم بافت با حضور دکتر طبایی رئیس کنگره، دکتر فاتح، دکتر بشردوست، دکتر جاوید و سایر عوامل علمی و اجرایی کنگره با هدف تعیین دقیق زمان و مکان همایش، تعیین تکلیف بین المللی شدن کنگره و تعیین محورهای کنگره برگزار شد. در این جلسه دکتر فردوسی به ارائه گزارش در مورد سالن های موجود برای برگزاری محل کنگره پرداختند و با توجه به محدودیت های زمانی و فضای نمایشگاهی مقرر گردید تا هفته آینده محل و زمان نهایی کنگره تعیین شود. در مورد بین المللی شدن خانم مرادی گزارش دادند: موضوع در جلسه هیئت امنای جهاد در دفتر مرکزی در خرداد ماه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در مورد مهمان های خارجی نیز به بررسی افراد و اساتید خارجی پرداخته شد و مقرر شد سایت کنگره حتماً بخش انگلیسی داشته باشد. در پایان به بررسی محورهای پیشنهادی پرداخته شد و در دو بخش محورهای بالینی و محورهای علوم پایه به بررسی محورهای اصلی و زیر محورها پرداخته شد. برای بخش بالینی محورهای کلی، طب داخلی/جراحی/جنبه های روان شناختی/پیشگیری/ توانبخشی/حوادث و جنگ/تکنولوژی های نوین و برای بخش علوم پایه محورهای کلی میکروبیولوژی زخم /کاربردهای زیست فناوری در ترمیم زخم/مهندسی بافت و طب بازساختی در ترمیم زخم/ فیزیوپاتولوژی و فارماکواوژی در زخم مورد تأیید اولیه قرار گرفت.

© 2019 تمام حقوق این سایت برای جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران – jdtums.ir محفوظ می باشد.