برچسب: واکسن کرونا معلمان

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد: تزریق دو نوبت واکسن معلمان تا قبل از مهر 

ایسنا علوم پزشکی تهران – رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: تصمیم بر آن شده که پوشش دو نوبت واکسیناسیون معلمان و سایر کارکنان مدارس تا قبل از آغاز …