برچسب: جذب پرستار

 مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت خبر داد: درخواست مجوز جذب ۱۵ هزار نفر در گروه پرستاری

ایسنا علوم پزشکی تهران – مدیر کل منابع انسانی معاونت توسعه وزارت بهداشت گفت:با راه اندازی بیمارستان های جدید و توسعه بخش های مراکز درمانی، ما نیازمند ۳۳ هزار نیرو هستیم. به …