گالری عکس

نشست مشترک شورای معاونین سازمان با حضور معاونین پشتیبانی و امور مجلس دفتر مرکزی

  • شناسه خبر: 29785
  • تاریخ و زمان ارسال: 23 مرداد 1401 ساعت 03:01
سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران