پنج شنبه, 6 آذر , 1399 11 ربيع ثاني 1442 Thursday, 26 November , 2020 ساعت ×

برچسب » بخش پیوند کلیه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

 تیم مدیریت ایمنی از بخش پیوند کلیه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) بازدیدکرد
1 سال قبل

 تیم مدیریت ایمنی از بخش پیوند کلیه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) بازدیدکرد

ایسنای علوم پزشکی تهران – در بازدید مدیریتی ایمنی از بخش پیوند کلیه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در خصوص […]