صفحه اصلی > خبرگزاری ایسنا علوم پزشکی تهران و ویژه و کرونا : فیلم|نظر دکتر پیام طبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری درباره پیک ششم کرونا

فیلم|نظر دکتر پیام طبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری درباره پیک ششم کرونا

 رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری: اگر پیک ششم بیاید، به قدرت و شدت پیک های قبلی نیست

دکتر پیام طبرسی گفت: آمارها افزایش قابل توجهی نداشته است.

به خاطر واکسیناسیون و اینکه تاکنون بسیاری از مردم گرفته اند، اگر پیک جدید کرونا هم بیاید به شدت قبلی ها نیست.

م

دیدگاهتان را بنویسید