دوشنبه، ۲۰ مرداد, ۱۳۹۹
آخرین اخبار :

چشم انداز

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران نهادی است علمی ــ فرهنگی، انقلابی، پویا، سخت کوش و یادگیرنده که با تکیه بر هویت اسلامی – ایرانی، در راستای تحقق “پیشرفت و عدالت” و سلامت محوری با شعار پویا،پیشرو ،نو آور در خلق زندگی سالم

کانون تفکر و نوآوری: پشتیبان نظام سیاستگذاری و تصمیم­گیری کشور، نقش آفرین در ارتباط نظام­مند دانشگاه جامعه،و حوزه سلامت کشور

الهام بخش و موثر در توسعه بومی کشور بوده و دارای جایگاه :

برجسته علمی و تکنولوژیکی در حوزه های فرهنگی ،پژوهشی ،آموزشی و کلینیک های تخصصی پزشکی با حضور متخصصین و دانشگاهیان کشور
در حوزه فرهنگی تعامل موثر با دانشگاه و دانشگاهیان و استفاده از نیروی جوانی دانشجویان برای پیشبرد اهداف عالیه جهاد دانشگاهی
سرآمد درآموزش و ارائه د وره های مهارتی ،شغلی و دوره های مختص پزشکان و متخصصین کشور

تمام حقوق این سایت متعلق به جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران می باشد