دوشنبه، ۲۰ مرداد, ۱۳۹۹
آخرین اخبار :

اهداف

گسترش تحقیقات و شکوفا کردن استعدادها در سطح جامعه برای نیل به خوداتکایی

 

توسعه امور فرهنگی در سطح جامعه از طریق همکاری با حوزه ، دانشگاه و سایر مراجع و نهادهای فرهنگی به خصوص برای نسل جوان

 

گسترش طرحهای کاربردی از طریق پیوند با مراکز علمی و تحقیقاتی به منظور به کارگیری نتایج پژوهش

تمام حقوق این سایت متعلق به جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران می باشد