سه شنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۹ 12 صفر 1442 Tuesday, 29 September , 2020 ساعت ×

معرفی گروه پژوهشی ترمیم نوری:

تعداد اعضای هیات علمی: ۵ نفر

کارشناسان و اعضای غیر هیات علمی : ۳

گروه فعالیت خود را از سال ۱۳۸۸ آغاز و در سال ۱۳۹۲ موفق به دریافت موافقت قطعی از دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی گردید.

محورهای فعالیت گروه به شرح ذیل می باشد:

 • نقش بیومارکرها و بیوسنسورها در ترمیم
 • فناوری های مورد استفاده در تشخیص و پیش آگهی ترمیم بافتی
 • زیست فناوری های موثر در ترمیم

مقالات:

 • Xanthoma Disseminatum with Tumor-Like Lesion on Face
 • Simulation of heat distribution and thermal damage patterns of diode hair-removal lasers: an applicable method for optimizing treatment parameters
 • A randomized clinical trial on the effect of low-level laser therapy on chronic diabetic foot wound healing: a preliminary report
 • Photodynamic inactivation of drug-resistant bacteria isolated from diabetic foot ulcers
 • Bilirubin/Albumin Ratio for Predicting Acute Bilirubin-induced Neurologic Dysfunction
 • Antimicrobial susceptibility patterns of community-acquired uropathogens in Tehran, Iran
 • Prediction of experimental response of low level laser therapy response on healing process with an artificial neural network model
 • NACLT (non-ablative co۲ laser 10600 nm therapy): a new approach to relieve pain in mild to moderate oral mucositis following breast canser chemotherapy (a pilot study
 • Prediction of experimental response of low level laser therapy response on healing process with an artificial neural network model
 • NACLT (non-ablative co۲ laser 10600 nm therapy): a new approach to relieve pain in mild to moderate oral mucositis following breast canser chemotherapy (a pilot study
 • Photodynamic inactivation of drug-resistant bacteria isolated from diabetic foot ulcers
 • Low Level Therapy: Knowledge, Attitude and Practice among Physicians
 • A new surgical technique for the correction of pincer-nail deformity: combination of splint and nail bed cutting
 • Phototoxicity of phenothiazinium dyes against methicillin-resistant Staphylococcus aureus and multi-drug resistant Escherichia coli
 • – Fast and effective photodynamic inactivation of 4-day-old biofilm of methicillin-resistant Staphylococcus aureus using methylene blue-conjugated gold nanoparticles
 • Injection of Autologous Fat Alone and in Combination With Autologous Platelet Gel for Nasolabial Fold Augmentation
 • The effects of spiritual intervention and changes in dopamine receptor gene expression in breast cancer patients
 • The Innovative Effects of Psycho-Therapy (Spiritual Intervention) on Serotonin Gene Receptor expression in Breast Cancer Patients
 • Phototoxic effect of hypericin alone and in combination with acetylcysteine on Staphylococcus aureus biofilms
 • The Effect of One Session Low Level Laser Therapy of Extracted Follicular Units on the Outcome of Hair Transplantation
 • Association of the gene expression variation of tumor necrosis factor-α and expressions changes of dopamine receptor genes in progression of diabetic severe foot ulcers
 • Expression and Secretion of Cyan Fluorescent Protein (CFP) in Bsubtilis using the Chitinase Promoter from Bacillus pumilus SG2
 • The diversity in the expression profile of caveolin II transcripts considering its new transcript in breast cancer
 • Combination photodynamic therapy of human breast cancer using salicylic acid and methylene blue
 • A Comparative Study of 660 nm Low-Level Laser and Light Emitted Diode in Proliferative Effects of Fibroblast Cells
 • Djavid GE, Bigdeli B, Goliaei B, Nikoofar A, Hamblin MR. Photobiomodulation leads to enhanced radiosensitivity through induction of apoptosis and autophagy in human cervical cancer cells. J 2017 May 2. doi:10.1002/jbio.201700004.
 • Djavid GE, Bigdeli B, Goliaei B, Nikoofar A. Low-level laser irradiation in radiation oncology: The potential application for radiosensitization. Laser in Surgery and Medicine 2017; 49 (4), 406-406.
 • Darabpour E, Kashef N, Amini SM, Kharrazi S, Djavid GE. Fast and effective photodynamic inactivation of 4-day-old biofilm of methicillin-resistant Staphylococcus aureus using methylene blue-conjugated gold nanoparticles. Journal of Drug Delivery Science and Technology 2017; 37, 134-140
 • Rasooli-Nejad M, Khazaee-Pool M, Abbasian L, Bayat Jozani Z, Ahsani-Nasab S, Moradmand Badie B, Pargar A, Djavid GE. Assessing the Efficacy of Second-Line Antiretroviral Treatment for HIV Patients Failing First-Line Antiretroviral Therapy in Iran: A Cohort Study. Acta Med Iran. 2017 Apr;55(4):233-240.
 1. Azam Malekian A, Djavid GH E, Akbarzadeh K , Soltandallal M,  Rassi Y,  Rafi nejad J,  Rahimi Foroushani   A , Farhoud  A ,  Bakhtiary R ,  Totonchi M. Effcacy of Maggot Therapy on  Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa  in Diabetic Foot Ulcers. Wound Ostomy Continence Nurs. ۲۰۱۹;۴۶(۱):۲۵-۲۹.
 1. Jafarzadeh N, Nazli Jafarzadeh, Safari Z, Forouzandeh Moghadam M, Pornour M, Sadeghizadeh M, Amirizadeh N. Alteration of cellular and immune‐related properties of bone marrow mesenchymal stem cells and macrophages by K562 chronic myeloid leukemia cell derived exosomes. J Cell Physiol. 2018;1–۱.
 1. Mohammad Ganji S, Saligheh A, Shafiepour SH, Ashrafi F, Pornour M.      Decreased Expression of KAI1 in Colorectal Cancer Significantly

Associate with the Cancer Metastasis. Journal of Research in Medical and Dental Sciences

۲۰۱۸, Volume 6, Issue 3, Page No: 78-84.

 1. ۳Ebrahimzadeh N, Vaseghi H, Rigi G, Djavid GH, Mohammad Ganji SH, Farhoud A, Pornour M. DRD2 Dopamine Receptor and IL-1β Gene Expression Changes Involved in Wound Healing in Type 2 Diabetic Patients with Foot Ulcer...
 1. Hendiani S, Pornour M, Kashef N. Sub-lethal antimicrobial photodynamic inactivation: an in vitro study on quorum sensing-controlled gene expression

of Pseudomonas aeruginosa biofilm formation. Lasers in Medical Science 2018.

۴۰- Ariana M, Pornour M, Sarafraz Mehr S, Vaseghi H, Ganji M, Mohammad  SH, Alivand MR,

Salari M, Akbari M. Preventive effects of oxytocin and oxytocin receptor in breast cancer pathogenesis. future science group 2018.

 • بررسی اثر لیزر Fractional Ablative co2 در کاهش استریای بارداری در بیماران مبتلا به استریای بارداری.
 • پاسخ سلول های فیبرو بلاست انسانی تحت تابش انرژهای مختلف لیزر کم توان به آلاینده محیطی بنزین
 • بررسی تاثیر لیزر الکساندرایت بر روی بیماران با سندروم پلی کستیک تخمدان و بدون سندروم پلی کستیک تخمدان
 • ایجاد شرایط بهینه کشت سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی به وسیله تیمار با غلظت سیپروفلوکساسین
 • مطالعه اثر ترکیب گیاهی Gossypol بر حساسیت سلول های توماری گلیوبلاستوما بر پرتودرمانی به روش سنجنش کلونی زایی
 • تغییرات بیانی ژن ها در فرآیند ترمیم زخم و نقش فناوری نانو در ترمیم آسیب های پوستی
 • استفاده از گرماسنجی روبشی تفاضلی در تشخیص اولیه سرطان ها
 • استفاده از سیستمهای لیزری در نور خانگی در photorejuvenation
 • بررسی اثر لیزر کم توان بر کاشت مو د ر طی یک جلسه تابش بر واحدهای فولیکولی استخراج شده

 

طرح های در درست اجرا:

۱-     بررسی اثر لیزر کم توان بر ویژگیStemness وتکثیر سلول های پاپیلای استخراج شده از فولیکول موی انسانی

۲-     بررسی ایمنی و اثربخشی استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی آلوژنیک تکثیر شده مشتق از بافت چربی در درمان زخم مزمن پای دیابتی نوروپاتیک

۳-     بررسی ایمنی و اثر بخشی غوطه وری پا در آب غنی شده با دی اکسید کربن در درمان زخم مزمن پای دیابتی ایسکمیک

۴-     بررسی ایمنی و اثر بخشی استفاده از پانسمان استفاده از پانسمان هیدروپلیمری (هیدروژل) حاوی تیمول در درمان زخم های مزمن دیابتی نوروپاتیک: فاز اول و دوم کارآزمایی بالینی

۵-     بررسی اثر فتودینامیک تراپی ضد میکروبی بر بیان ژن های فاکتور های ویرولانس تحت کنترل سیستم کوئروم سنسینگ در Pseudomonas aeruginosa

طرح های خاتمه یافته

 • بررسی تاثیرفتودینامیک درمانی با استفاده از رادوکلرین بر روی سه رده کبدی سلولی
۲-     اثربخشی لیزر کم توان در ترمیم زخم مزمن پای دیابتی
۳-     راه اندازی و استاندارد سازی روش کمی سنجش بار میکروبی زخمهای مزمن
۴-     بررسی اثربخشی لیزر کم توان در درمان گزوستومیادهانی ناشی از رادیوتراپی
۵-     بررسی اثرلیزر کم توان در رشدفولیکولهای مو پیوندشده در اسکالپ
۶-      کاربردلیزرهای کم توان در درمان درماتیت ناشی از رادیوتراپی پستان

۷-     بررسی تاثیر تحریک زیست­نوری بر مهاجرت سلولهای بنیادی بالغین (ADASCs) مشتق شده از بافت چربی در میدان الکتریکی شبیه سازی شده زخم باز پوستی در محیط آزمایشگاهی

۸-     مقایسه بیان گیرنده های دوپامین D2 و D3 و TNF-α در سلولهای خون محیطی در مبتلایان به زخم مزمن پای دیابتی و افراد دیابتی بدون زخم پا در مقایسه با افراد سالم

۹-     بررسی اثر بی وزنی بر بیان ژن های ماتریکس متالوپروتئینازها در سلول های بنیادی مشتق از چربی

۱۰- مقایسه اثربخشی استفاده از پانسمان طِبادرم (Tebaderm) در مقایسه با پانسمان مرطوب در درمان زخم مزمن پای دیابتی در  یک کارآزمایی بالینی تصادفی

۱۱- ایجاد دانش فنی کنترل عملکرد سلولهای قلبی بر اساس ژنتیک نوری (اپتوژنتیک) در سلول های کاردیومیوسیت موش صحرایی

چاپ نشریه

لیزر در پزشکی

برگزاری کنگره:

برگزاری اولین کنگره ملی ترمیم زخم و بافت ۹۳

برگزاری دومین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت ۹۴

برگزاری اولین کنگره بین المللی و  سومین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت ۹۵

برگزاری دومین کنگره بین المللی و  چهارمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت ۹۶

برگزاری سومین کنگره بین المللی و  چهارمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت ۹۷

چاپ کتاب:

 • فیلرهای پوستی
 • پروتکل لارو درمانی

معرفی گروه پژوهشی فتودینامیک درمانی:

تعداد اعضای هیات علمی : ۲

تعداد کارشناسان: ۳

معرفی

این گروه با هدف بررسی اثرات متقابل نور یا لیزر با واسطه ترکیبات حساس به نور با منشا درون یا برون بافتی بر بافت‌ها یا سلول‌ها مشغول فعالیت می باشد.

اهداف کلی و اختصاصی

انجام طرح های تحقیقاتی مصوب دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، کارفرمایی، طرح های داخلی گروه ، همکاری و مشاوره در انجام پایان نامه های مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط با گروه تخصصی می باشد. همچنین گسترش فعالیت های مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی از دیگر اهداف این گروه می باشد.

محورهای فعالیت این گروه

مطالعات درمانی فتودینامیکی در بیماری های صعب العلاج

– مطالعات تشخیصی فتودینامیکی

– مطالعات سلولی و مولکولی در نمونه های آزمایشگاهی

– مطالعات تجربی روی حیوان آزمایشگاهی

مقالات:

 • Graphene oxide-methylene blue nanocomposite in photodynamic therapy of human breast cancer

 

 • Methylene blue, curcumin  and ion pairing nanoparticles effects on photodynamic  Therapy  of  MDA-MB-231 breast cancer cell
 • SN38 conjugated hyaluronic acid gold nanoparticles as a novel system Against metastatic colon cancer cells
 • Assessing the Efficacy of Second-Line Antiretroviral Treatment for HIV Patients Failing First-Line Antiretroviral Therapy in Iran: A Cohort Study
 • Combination photodynamic therapy of human breast cancer using salicylic acid and methylene blue
 • Solvothermal preparation of Ag nanoparticle and graphene co-loaded TiO for the photocatalytic degradation of paraoxon pesticide under visible light irradiation
 • Biological interaction of thiamine with lysozyme using binding capacity concept and molecular Docking
 • Human hemoglobin structural and functional alterations and heme degradation upon interaction with benzene: A spectroscopic study Interaction of vitamin B1 with bovine serum albumin investigation using vitamin B

-۹- selectiveelectrode: potentiometric and molecular modeling study

۱۰-Methylene blue , curcumin  and ion pairing nanoparticles effects onphotodynamictherapy  of   MDA-MB-231  breast cancer cell

۱۱- Curcumin intercalated layered double hydroxide nanohybrid as a potential drug delivery system for effective photodynamic therapy in human breast cancer cells

۱۲- The efficacy of Radachlorin-mediated photodynamic therapy in human hepatocellular carcinoma cells

Synergistic Cytotoxic Effect of Gold Nanoparticles and 5-13- Aminolevulinic Acid-Mediated Photodynamic Therapy against Skin Cancer Cells

۱۴-Comparison on Anticancer Effects of phenolic Compounds,Gallic Acid and Para Coumaric Acid on Human  Breast Cancer Cells

۱۵- Comparative study of photodynamic activity of methylene blue in the presence of salicylic acid and curcumin phenolic compounds on human breast cancer

کاربردها و مزایای نانوساختارها در فتودینامیک درمانی

اثرات فتودینامیک درمانی بر ماتریکس خارج سلولی تومور و مولکول های مرتبط با آن.

طرح های خاتمه یافته:

 • بررسی مقایسه ای اثر فتودینامیکی نانوذرات هیبریدی هیدروکسیدهای لایه مضاعف-کورکومین و کورکومین تنها در رده سلولیMDA-MB-231 سرطان سینه
 • درمان ترکیبی فتودینامیکی با استفاده از متیلن بلو و سالیسیلیک اسید بر سلول های سرطانی سینه انسانی
 • فتودینامیک تراپی سلول های سرطانی سینه انسانی با استفاده از نانو کامپوزیت گرافن اکسید- متیلن بلو
 • بررسی اثر ضدتوموری فتودینامیک درمانی نانوساختارهای دولایه ای زیرکونیوم فسفات حاوی متیلن بلو بر سلولهای سرطان پستان رده MDA-MB-231 و رده سلولی نرمال متناظر آن
 • بررسی اسپکتروفتومتری برهمکنش دو حساسگر نوری متیلن بلو و کورکومین و مقایسه اثر فتودینامیک درمانی آنها بصورت تنها و نانو ذرات زوج یونی در محیط مایسلی پلی اتیلن گلیکول

چاپ کتاب

 • ترکیبات نوین در ترمیم زخم : علوم و مهندسی پوست

معرفی گروه پژوهشی لیزر در پزشکی

این گروه با هدف انجام مطالعات بالینی کاربردهای تشخیصی و درمانی لیزر و نور را ه اندازی

شد. عمده مطالعات این گروه، حوزه لیزر در درماتولوژی و جراحی میباشد. گروه پژوهشی لیرز

پزشکی در کنار کلینیک های تخصصی پوست، زخم و دندانپزشکی، فعالیت های پژوهشی

خود را در ابداع کاربردهای جدید لیزر در پزشکی و بهبود کاربردهای موجود ادامه میدهد.

محورهای فعالیت گروه عبارتند از: لیزر در پزشکی و بیولوژی، درمان و تشخیص با لیزر – نور

برای اختلالات پوست و مخاط و ترمیم بافت، واکنش ها و کاربردهای فتودینامیک در پزشکی،

برهمکنش لیزر – نور با مواد و نسج زنده.

اهداف کلی و اختصاصی

انجام طر ح های تحقیقاتی کارفرمایی، مصوب دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی و طر ح های

داخلی گروه، همکاری و مشاوره در انجام پایا ن نامه های مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی

ارشد در رشته های مرتبط با گروه تخصصی میباشد. همچنین گسترش فعالیت های مرکز

تحقیقات لیزر در پزشکی از دیگر اهداف این گروه است.

تعداد اعضای هیات علمی: ۴

تعداد کارشناسان و اعضای غیرهیات علمی: ۳

 

طرح های انجام شده:

۱.       بررسی تاثیر فتودینامیک درمانی با استفاده از رادوکلرین بر روی سه رده سلولی کبدی انسانی
۲.       اثر بخشی کم توان کلاستر ۶۳۰ نانومتر در پیشگیری و درمان درماتیت ناشی از رادیوتراپی
۳.       بررسی اثر لیزر دی اکسید کربن غیر تخریبی در کاهش درد ضایعات دهانی بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس
۴.       بررسی اثر لیزر co2 در درمان آفت های دهانی راجعه در بیماران مراجعه کننده به مرکز لیزر پزشکی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران
۵.       غیر فعال سازی فتودینامیکی سه گونه استافیکوکوکوس طلایی ، استافیلوکوس اپیدرمایدیس و اشرشیاکلی مقاوم به آنتی بیوتیک جدا شده از زخم مزمن با استفاده از رنگ فنوتیازینی متیلن بلو
۶.       اثرات لیزر کم توان در بهبود زخم پای دیابتی
۷.       تاثیر لیزر کم توان گالیوم،آلومینیوم، آرسناید با طول موج ۸۱۰ نانومتر بر میزان بهبودی سندرم های درد در بیماران مراجعه کننده به کلینیک لیزر پزشکی جهاد دانشگاهی در سال ۱۳۸۲
۸.     بررسی اثر فتودینامیک درمانی با استفاده از لیزر بخارطلا در بیماران مبتلا به بازال سل کارسینومای پوست
۹.       بررسی اثر لیزر کم توان در درمان استئوآرتریت زانو در بیماران مراجعه کننده به کلینیک لیزر پزشکی جهاد دانشگاهی
۱۰.   بررسی اثر لیزر کم توان GaAlAs با طول موج ۶۳۰ نانومتر در درمان بیمارن مبتلا به ویتیلیگو مراجعه کننده به کلینیک لیزر پزشکی جهاد دانشگاهی
۱۱.   بررسی اثرات لیزر کم توان He-Ne با طول موج ۶۳۲/۸ نانومتر و لیزر GaAlAs با طول موج ۸۱۰ نانومتر در افزایش حساسیت تماسی ایجاد شده توسط DNCB در موش سوری
۱۲.   بررسی اثر لیزر کم توان He-Ne در زخم های ایجاد شده توسط ایندومتاسین در Rat
۱۳.   برسی اثر لیزر کم توان بر ترمیم شکستگی استخوان تیبیا در موش صحرایی و مقایسه دو طول موج ۸۱۰ و ۶۳۰ نانومتر
۱۴.   بررسی اثر لیزر کم توان در سندرم دردهای اسکلتی عضلانی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک لیزر پزشکی جهاد دانشگاهی
۱۵.   مقایسه اثر لیزر کم توان و ورزش درمانی در کاهش دردهای مزمن کمری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک لیزر پزشکی جهاد دانشگاهی
۱۶.   مقایسه عمل جراحی بیوپسی باز توده های پستانی توسط اسکالپل با بیوپسی باز توده های پستانی توسط لیزر دی اکسید کربن
۱۷.   بررسی میزان اطلاعات، چگونگی نگرش و عملکرد پزشکان عمومی دارای پروانه مطب پیرامون کاربردهای لیزر کم توان در پزشکی
۱۸.   بررسی اثر لیزر کم توان دیود با طول موج های ۶۸۵ و ۸۳۰ نانومتر بر روی رشد قارچهای تریکوفیتون روبروم، کاندیدا آلبیکانس و آسپرژیلوس فلاووس در شرایط این ویترو
۱۹.   شبیه سازی جذب و توزیع حرارتی و آسیب حرارتی لیزر دیود موهای زائد در بافت پوست جهت تعیین مقادیر بهینه پهنای زمانی پالس و فلوئنس
۲۰.   بررسی اثر بخشی لیزر درمانی با طول موج ۶۸۵ نانومتر در پیشگیری ار موکوزیت ناشی از شیمی درمانی بیماران بستری در بخش خون بیمارستان امام خمینی در یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور
۲۱.   بررسی اثر لیزر کم توان در بهبود لنفادم متعاقب عمل جراحی ماستکتومی
۲۲.   بررسی اثر لیزر کم توان GaAlAs با طول موجهای ۶۸۵ و ۸۳۰ نانومتر در درمان جراحی پریودنتال
۲۳.   بررسی اثر لیزر کم توان گالیوم، آلومینیوم، آرسناید با طول موج قرمز ۶۸۵ نانومتر بر بهبود زخم پای دیابتی در یک کارآزمایی بالینی تصادفی
۲۴.   بررسی اثر لیزر کم توان گالیوم، آلومینیوم، آرسناید بر نوروپاتی حسی محیطی در زخم پای دیابتی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک لیزر درمانی جهاد دانشگاهی
۲۵.   تاثیر لیزر کم توان گالیوم،آلومینیوم، آرسناید با طول موج ۸۱۰ نانومتر بر میزان بهبودی سندرم های درددر بیماران مراجعه کننده به کلینیک لیزر پزشکی جهاد دانشگاهی در سال ۱۳۸۲
۲۶.   درمان لیکن پلان دهانی با روش فتودینامیک درمانی با واسطه متیلن بلو
۳۰-بررسی اثر بخشی لیزر کم توان در کاهش درد، دیس استزی و علامت لرمیت بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

۳۱-  درمان ترکیبی فتودینامیکی با استفاده از متیلن بلو و سالیسیلیک اسید بر سلول های سرطانی سینه انسانی

۳۲-  مقایسه رابطه دوز پاسخ  Dose-Respond لیزر کم توان با منبع نوری LED در طول موج قرمز بر روی رده فیبرو بلاست انسانی

۳۳-  فتودینامیک تراپی سلول های سرطانی سینه انسانی با استفاده از نانو کامپوزیت گرافن اکسید- متیلن بلو

۳۴-  بررسی تاثیرفتودینامیک درمانی  با استفاده از رادوکلرین بر روی سه رده کبدی سلولی

۳۳- طراحی نرم افزار کلاسه کننده سیگنالهای طیف سنجی پراکندگی الاستیک( (ESS مربوط به ضایعات بدخیم پوستی

۳۵-  بررسی مقایسه ای اثر فتودینامیکی نانوذرات هیبریدی هیدروکسیدهای لایه مضاعف-کورکومین و کورکومین تنها در رده سلولیMDA-MB-231 سرطان سینه

۳۶-                       بررسی اثر ضدتوموری فتودینامیک درمانی نانوساختارهای دولایه ای زیرکونیوم فسفات حاوی متیلن بلو بر سلولهای سرطان پستان رده MDA-MB-231 و رده سلولی نرمال متناظر آن

۳۷-                       بررسی اسپکتروفتومتری برهمکنش دو حساسگر نوری متیلن بلو و کورکومین و مقایسه اثر فتودینامیک درمانی آنها بصورت تنها و نانو ذرات زوج یونی در محیط مایسلی پلی اتیلن گلیکول

طرح های در دست اجرا:

 • بررسی اثر لیزر دی اکسید کربن غیر تخریبی در کاهش درد بیماران مبتلا به موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی سرطان
 • بررسی اثر فتودینامیک تراپی ضد میکروبی بر بیان ژن های فاکتور های ویرولانس تحت کنترل سیستم کوئروم سنسینگ در Pseudomonas aeruginosa
 • سنجش دمایی و زمانی تابش لیزرCO2 به منظور کاربرد درمانی غیر حرارتی

مقالات

 1. Zand N, Ataie-Fashtami L, Djavid GE, Fateh M, Alinaghizadeh MR, Fatemi SM,Arbabi-Kalati F. Relieving pain in minor aphthous stomatitis by a single session of non-thermal carbon dioxide laser irradiation. Lasers Med Sci. 2009 Jul;24(4):515-20.
 1. Zand N., Mansouri P., Ataie-Fashtami L., Fateh M. , Esmaeeli Djavid G., Alinaghizadeh M. Evaluating the efficacy of non-thermal CO2 laser therapy (NACLT) to relieve pain in oral lesions of pemphigus vulgaris. supplementary ASLMS, Sanfrancisco, USA, 2009 .
 1. Kaviani A, Fateh M, Ataie-Fashtami L, Yunesian M, Najafi M, Berry M, Rabbani. A. Comparison of carbon dioxide laser and scalpel for breast lumpectomy: a randomized controlled trial. Photomed Laser Surg. 2008 Jun;26(3):257-62.
 1. Djavid GE, Mehrdad R, Ghasemi M, Hasan-Zadeh H, Sotoodeh-Manesh A, Pouryaghoub G. In chronic low back pain, low level laser therapy combined with exercise is more beneficial than exercise alone in the long term: a randomised trial. Aust J Physiother. 2007;53(3):155-60. Erratum in: Aust J Physiother. 2007;53(4):216.
 1. Shirkavand, S. Sarkar, M. Hejazi, L. Ataie-Fashtami, M. R. Alinaghizadeh “A New Monte Carlo Code Used for Absorption of Skin Tissue Interaction”, Chinese Optics Letters, 2007, Vol. 5, No. 4.
 1. Razzaghi MR, Habibi G, Djavid GE, Gholamrezaee H. Laser prostatectomy versus transurethral resection of prostate in the treatment of benign prostatic hyperplasia. Saudi Med J. 2007 Jan;28(1):68-72.
 1. A Shirkavand, Sarkar, M. Hejazi, L. Ataie, M. R. Alinaghizadeh “Evaluation of Litcit Software for Thermal Simulation of Superficial Laser Like Hair Removal Lasers”, Indian Journal of Dermatology, 2007, 52(3)
 1. Aghahosseini F, Arbabi-Kalati F, Fashtami LA, Djavid GE, Fateh M, Beitollahi JM. Methylene blue-mediated photodynamic therapy: a possible alternative treatment for oral lichen planus. Lasers Surg Med. 2006 Jan;38(1):33-8.
 1. Kaviani A, Fateh M, Yousefi Nooraie R, Alinagi-zadeh MR, Ataie-Fashtami L. Low-level laser therapy in management of postmastectomy lymphedema. Lasers Med Sci. 2006 Jul;21(2):90-4.
 1. Aghahosseini F, Arbabi-Kalati F, Fashtami LA, Fateh M, Djavid GE. Treatment of oral lichen planus with photodynamic therapy mediated methylene blue: a case report. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2006 Mar 1;11(2):E126-9.
 1. Kaviani A, Ataie-Fashtami L, Fateh M, Sheikhbahaee N, Ghodsi M, Zand N, Djavid GE. Photodynamic therapy of head and neck basal cell carcinoma according to different clinicopathologic features. Lasers Surg Med. 2005 Jun;36(5):377-82.
 1. Ramin Mehrdad, Gholamreza E. Djavid, Hormoz Hasanzadeh, Akbar Sotoodehmanesh,and Mohammad Ghasemi. Low level laser therapy and exercise therapy in the treatment of chronic low back pain. Lasers in surgery and medicine. Volume 36 Issue S17 , Pages 1 – 94 (March 2005) .(IF:2.7).
 1. Kaviani, A. Pourabbasi, M. Ebrahimnezhad, and M. Najafi. Randomized clinical trial for evaluation of breast mass biopsy with Co2 laser and scalpel: preliminary report. Lasers in surgery and medicine. Volume 36 Issue S17 , Pages 1 – 94 (March 2005).(IF:2.7).
 1. Esmaeeli Djavid G, Mortazavi SMJ, Basirnia A, Sadeghipoor Roodsari G, Jamili P, Sheikhbahaee N, and Kaviani A.Low level laser therapy in musculoskeletal pain syndromes: pain relief and disability reduction. Lasers in surgery and medicine. Volume 32 Issue S15 , Pages 1 – 77 (March 2003) (IF:2.7).
 1. Kaviani A., Yousefi R.,MortazHejri S. and Ghodsi M..Postmastectomy lymphedema: application of low level laser therapy. Lasers in surgery and medicine. Volume 32 Issue S15 , Pages 1 – 77 (March 2003) (IF:2.7).
 1. Mortazavi SMJ, Basirnia A, Sadeghipoor Roodsari G, Aledavood A, and Sharifi B. The effect of low level laser irradiation (670 nm and 810 nm) fracture healing in rat tibia. Volume 32 Issue S15 , Pages 1 – 77 (March 2003).
 2. Gholam-reza E. Djavid, Rebecca Erfani, Nasim Amoohashemi, Mahbobeh Pazoki, Sanaz Aghaee, and Hamidreza P. Toroudi. Effect of low level He-Ne laser on acute mucosal ulceration induced by indomethacin in rat. Proc. SPIE, Vol. ۴۹۰۳, ۱۸۹ (۲۰۰۲).
 3. Seyed M. J. Mortazavi,Mitra Afsharpad and Gholam-reza E. Djavid. Effect of low-level pulsed laser 890-nm on lumbar spondylolisthesis: a case report. Proc. SPIE, Vol. ۴۹۰۳, ۱۹۳ (۲۰۰۲).
 4. – Ataie-Fashtami L, Shirkavand A, Sarkar S, Alinaghizadeh MR, Hejazi M, Fateh M, Esmaeeli Djavid G, Zand N, Mohammadreza H. Simulation of heat distribution and thermal damage patterns of diode hair-removal lasers: an applicable method for optimizing treatment parameters. Photomedicine and Laser Surgery ۲۰۱۱; ۲۹(۷):۵۰۹-۵۱۵
 5. Kashef N, Esmaeeli Djavid G, Siroosy M, Taghi Khani A, Hesami Zokai F, Fateh M. Photodynamic inactivation of drug-resistant bacteria isolated from diabetic foot ulcers. Iranian Journal of Microbiology ۲۰۱۱; ۳(۱): ۳۶-۴۱.
 6. Kashef N, Ravaei Sharif Abadi G, Esmaeeli Djavid G. Phototoxicity of phenothiazinium dyes against methicillin- resistant staphylococcus aureus and multi-drug resistant eschrichia coli. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy ۲۰۱۲; ۹: ۱۱-۱۵.
 1. Aziz-Jalali MH, Tabaie SM,  Gh Esmaeeli Djavid. Comparison of Red and Infrared Low-level Laser Therapy in the Treatment of Acne Vulgaris. Indian Journal of Dermatology 2012; 57(2).
 1. Atefi N, Tabaie M, Noorbakhsh S, Tabatabaie A, Rezaee M, Rohaninasab M. The role of Staphylococcus superantigens in chronic plaque type psoriasis. Iranian Journal of Dermatology 2012; 15 (1).
 2. Shirkavand A, Ataie-Fashtami L, Sarkar S, MR Alinaghizadeh, Fateh M, Zand N, Esmaeeli Djavid GH. Thermal Damage Patterns of Diode Hair-Removal Lasers According to Various Skin Types and Hair Densities and Colors: A Simulation Study. Photomedicine and Laser Surgery 2012; 30(7).
 3. Kashef N, Ravaei Sharif Abadi G, Esmaeeli Djavid GH. Photodynamic inactivation of primary human fibroblasts by methylene blue and toluidine blue O. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy (2012) 9: 355—۳۵۸
 4. Kashef N, Ravaei Sharif Abadi G, Esmaeeli Djavid GH. Phototoxicity of phenothiazinium dyes against
 5. methicillin-resistant Staphylococcus aureus and multi-drug resistant Escherichia coli. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy 2012; 9:11—۱۵.
 6. Bidari A, Hassanzadeh M, Ghavidel parsa B, kianmehr N, Kabir A, Syfi M, Toutonchi M, Fattahi F, Zandi karimi F. Validation of the ۲۰۱۰ American College of Rheumatology preliminary diagnostic criteria for fibromyalgia in an Iranian population. Rheumatology International 2013, 33(12) 2999-3007.
 7. Amin sm, Kharrazi sh, Hadizadeh M, Fateh m, Saber R. Effect of gold nanoparticles on photodynamic efficiency of 5-aminolevolenic acid photosensitiser in epidermal carcinoma cell line: an in vitro study. Nanobiotechnology 2013 ;7(4):151-6.
 8. Interaction of Vitamin B with Bovine Serum Albumin investigation using Vitamin B 1 -Selective Electrode: Potentiometric and Molecular modeling study 1
 1. Biological interaction of Thiamin with lysozyme using binding capacity concept and molecular docking
 2. Curcumin intercalated layered double hydroxide nanohybrid as a potential drug delivery system for effective photodynamic therapy in human breast cancer cells
 • Human hemoglobin structural and functional alterations and heme degradation upon interaction with benzene: A spectroscopic study
 1. Relieving Pain in Oral Lesions of Pemphigus Vulgaris Using the Non-ablative , on-thermal, CO2 Laser Therapy (NTCLT): Preliminary Results of a Novel Approach Relieving Pain in Oral Lesions of Pemphigus Vulgaris Using the Non-ablative, Non-thermal, CO2 Laser Therapy (NTCLT): Preliminary Results of a Novel Approach
 1. Association of the gene expression variation of tumor necrosis factor-α and expressions changes of dopamine receptor genes in progression of diabetic severe foot ulcers
 1. Expression and Secretion of Cyan Fluorescent Protein (CFP) in Bsubtilis using the Chitinase Promoter from Bacillus pumilus SG2
 1. The diversity in the expression profile of caveolin II transcripts considering its new transcript in breast cancer
 1. Solvothermal preparation of Ag nanoparticle and graphene co-loaded TiO for the photocatalytic degradation of paraoxon pesticide under visible light irradiation.
 1. Methylene blue, curcumin an d ion pairin g nano particles  effects  onphotodynamic

Therapy  of  MDA-MB-231 breast cancer cell

 1. SN38 conjugated hyaluronic acid gold nanoparticles as a novel system Against metastatic colon cancer cells
 1. Relieving Pain in Oral Lesions of Pemphigus Vulgaris Using the Non-ablative, Non-thermal, CO2 Laser Therapy (NTCLT): Preliminary Results of a Novel Approach
 1. Graphene oxide-methylene blue nanocomposite in photodynamic therapy of human breast cancer
 1. Combination photodynamic therapy of human breast cancer using salicylic acid and methylene blue
 1. Detection of Melanoma Skin Cancer by Elastic Scattering Spectra: A Proposed Classification Method
 1. A Comparative Study of 660 nm Low-Level Laser and Light Emitted Diode in Proliferative Effects of Fibroblast Cells
 1. Djavid GE, Bigdeli B, Goliaei B, Nikoofar A, Hamblin MR. Photobiomodulation leads to enhanced radiosensitivity through induction of apoptosis and autophagy in human cervical cancer cells. J  ۲۰۱۷ May 2. doi:10.1002/jbio.201700004.
 1. Djavid GE, Bigdeli B, Goliaei B, Nikoofar A. Low-level laser irradiation in radiation oncology: The potential application for radiosensitization. Laser in Surgery and Medicine 2017; 49 (4), 406-406.
 1. Darabpour E, Kashef N, Amini SM, Kharrazi S, Djavid GE. Fast and effective photodynamic inactivation of 4-day-old biofilm of methicillin-resistant Staphylococcus aureus using methylene blue-conjugated gold nanoparticles. Journal of Drug Delivery Science and Technology 2017; 37, 134-140
 1. Rasooli-Nejad M, Khazaee-Pool M, Abbasian L, Bayat Jozani Z, Ahsani-Nasab S, Moradmand Badie B, Pargar A, Djavid GE. Assessing the Efficacy of Second-Line Antiretroviral Treatment for HIV Patients Failing First-Line Antiretroviral Therapy in Iran: A Cohort Study. Acta Med Iran. 2017 Apr;55(4):233-240.
 1. Rasoulnezhad H, Hosseinzadeh Gh, Ghasemian N, Hosseinzadeh R, Keihan AH. Transparent nanostructured Fe-doped TiO thin films prepared by ultrasonic assisted spray pyrolysis technique. Res. Express 5 (2018) 056401
 1. Khorsandi KH, Chamani E, Hosseinzadeh GH, Hosseinzadeh Comparative study of photodynamic activity of methylene blue in the presence of salicylic acid and curcumin phenolic compounds on human breast cancer. Lasers in Medical Science.
 1. Hosseinzadeh GH, Rasoulnezhad H, Ghasemian N, Hosseinzadeh R. Ultrasonic-assisted spray pyrolysis technique for synthesis of transparent S-doped TiO2thin film. Journal of the Australian Ceramic Society.
 2. Khorsandi KH, Hosseinzadeh R, Khatibi Shahidi F, Chamani Comparison on Anticancer Effects of phenolic Compounds,Gallic Acid and Para Coumaric Acid on Human  Breast Cancer Cells. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2018; 25 (3): 203-212.
 3. Rasoulnezhad H, Hosseinzadeh GH, Hosseinzadeh R, Ghasemian N. Preparation of transparent nanostructured N-doped TiO2  thin films by combination of sonochemical and CVD  methods with visible light photocatalytic activity . Journal of Advanced Ceramics ۲۰۱۸, ۷(۳): ۱۸۵–۱۹۶.
 4. Ebrahimi z, Asgari S, Ahangari Cohan R, Ahangari Cohan R, Hosseinzadeh R, Hosseinzadeh Gh. Rational affinity enhancement of fragmented antibody by ligand-based affinity improvement approach. Biochemical and Biophysical Research Communications.
 • غفارپور غلامحسین ، طبایی سید مهدی ، فاتح محسن ، اسماعیلی جاوید غلامرضا ، غفارپور گلاره.بررسی اثر بخشی لیزر(۱۰۶۴nm)Long –Pulsed Nd: YAG در رفع موهای زاید صورت با متوسط پیگیری ۲۸ ماهه. لیزرپزشکی؛ ۱۳۸۸ ، دوره ۶، شماره ۲:صفحات۳۰-۲۷.
 • کاشف نسیم ، شجاعی فر ابوالفضل ، اسماعیلی جاوید غلامرضا ، مهاجری محمد رضا ، رضایی راضیه ، سلامی ملیحه ، قدسی مریم ، فاتح محسن. بررسی لیزر کم توان در درمان زخم پای دیابتی : ارزیابی کمی میکروبیولوژیک زخم پای دیابتی. لیزر پزشکی: ۱۳۸۸، دوره۶،شماره ۲، صفحات:۳۵-۳۱
 • فاتح محسن ، همراهی داریوش. فتودینامیک تراپی در درماتولوژی: مقاله مروری. لیزر پزشکی: ۱۳۸۸، دوره ۶، شماره ۲:صفحات۵۴-۴۵.
 • زند نسرین ، عطایی فشتمی لیلا ، اسماعیلی جاوید غلامرضا ، فاتح محسن ، علی نقی زاده محمد رضا ، فاطمی سید مصطفی ، اربابی کلاته فاطمه. کاهش درد آفتهای دهانی مینور با استفاده از یک جلسه تابش غیر تخریبی لیزر دی اکسید کربن(NACLT).لیزر پزشکی: ۱۳۸۸، دوره ۶، شماره ۱: صفحات ۱۱-۵
 • آموزگار هاشمی فرناز ، اسماعیلی جاوید غلامرضا ، پارسیان ثنا ، حداد پیمان ، فاتح محسن ، کاظمیان علی ، عطایی فشتمی لیلا ، زند نسرین ، طبایی سید مهدی. بررسی اثر بخشی لیزر کم توان طول موج قرمز در پیشگیری و کاهش شدت موکوزیت دهانی ناشی از رادیوتراپی ناحیه فارنکس. لیزر پزشکی: ۱۳۸۸، دوره۶، شماره ۱:صفحات۱۷-۱۲
 • فاتح منصور ، میران بیگی محمد حسین ، فاتح محسن ، منصوری پروین. تشخیص ملانوما به کمک استخراج ویژگیهای مناسب از تصاویر درماتوسکوپی.لیزر پزشکی :۱۳۸۸، دوره۶، شماره ۱ : صفحات۳۳-۲۵
 • جعفرپور بهناز ، اسماعیلی جاوید غلامرضا. آنچه پرستاران هنگام کار با لیزر باید بدانند.لیزر پزشکی: ۱۳۸۸، دوره ۶، شماره ۱:صفحات۴۶-۴۵.
 • فاطمی سید مصطفی ، نارنجیها مهسا ، اسماعیلی جاوید غلامرضا ، فاتح محسن. اثر لیزر کم توان GaAlAs با طول موجهای ۶۸۵ و ۸۳۰ نانومتر در درمان جراحی فلپ پریودونتال . لیزر پزشکی: ۱۳۸۷،دوره ۵، شماره ۱: صفحات ۳۴-۳۱.
 • شیرکوند افشان ، سرکار سعید ، عطایی فشتمی لیلا ، حجازی مرجانه ، ﻋﻠﻴنقی زاده محمدرضا. ارزﻳابی نرم افزار LITCIT جهت شبیه سازی توزیع حرارت پرتو لیزر موهای زائد در بافت پوست. لیزر پزشکی: ۱۳۸۷،دوره ۵، شماره ۱: صفحات ۱۱-۷.
 • فاتح محسن ، منتظری علی ، شجاعی زاده داود ، عطایی فشتمی لیلا ، رحیمی فروشانی عباس ، اسماعیلی جاوید غلامرضا ، زند نسرین. بررسی میزان اطلاعات، چگونگی نگرش و عملکرد پزشکان عمومی پیرامون کاربردهای لیزر کم توان در پزشکی لیزر پزشکی: ۱۳۸۷،دوره ۵، شماره ۱: صفحات ۱۷-۱۲.
 • عزیزجلالی میرهادی ، طبایی سید مهدی ، اسماعیلی جاوید غلامرضا. بررسی اثر بخشی دوطول موج قرمز و مادون قرمز لیزر کم توان در درمان آکنه ولگاریس. لیزر پزشکی: ۱۳۸۷، دوره ۵، شماره ۲، صفحات۱۵-۱۲.
 • دکتر زند نسرین. استفاده از لیزرهای کم توان در ترمیم زخم. لیزرپزشکی: ۱۳۸۷ ، دوره ۵، شماره ۲: صفحات ۴۴-۳۹

۱۳-دکتر اسماعیلی جاوید غلامرضا ، جعفرپور بهناز. نقش تحریک زیستی نوری (photobiostimulation) درموکوزیت های دهانی. لیزرپزشکی: ۱۳۸۷، دوره ۵، شماره ۲:صفحات۴۷-۴۵

 • دکتر عطایی فشتمی لیلا ، دکتر اسماعیلی جاوید غلامرضا ، دکتر کاویانی احمد ، دکتر لاریجانی باقر ، دکتر رضوی لاله ، دکتر فاتح محسن ، دکتر فاطمی سید مصطفی ، دکتر مرتضوی سید محمد جواد. نقش لیزر تراپی در درمان زخم پای دیابتی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور .لیزر پزشکی:۱۳۸۷، دوره ۵، شماره ۳و۴: صفحات۱۱-۶
 • عزیز جلالی میر هادی ، مامی زاده مینا ، طبائی سید مهدی ، اسماعیلی جاوید غلامرضا. بررسی ارتباط پاسخ درمانی لیزر Nd:YAG با تعداد جلسات درمانی و چگالی انرژی در رفع موهای زائد. لیزرپزشکی: ۱۳۸۷، دوره ۵، شماره ۳و۴: صفحات ۵۳-۵۱.
 • اسماعیلی جاوید غلامرضا. معانی برخی از واژه ها و پارامترهای کاربردی لیزر در پزشکی:لیزر پزشکی: ۱۳۸۵، دوره ۴، شماره ۴.
 • سید موسوی سید مجتبی ، عطایی فشتمی لیلا ، رضایی ساسان ، فاتح محسن ، هاشمی سید جمال. بررسی اثر لیزر کم توان دیود با طول موج های ۶۸۵ و ۸۳۰ نانومتر بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی . لیزر پزشکی: ۱۳۸۵، دوره ۴،شماره۴، صفحات: ۱۸-۱۱.
 • کاویانی احمد ، فاتح محسن ، یوسفی نورایی رضا علینقی زاده، محمدرضا ، مرتاض هجری سروش ، قدسی مریم ، ربانی عباس. لیزر درمانی در درمان لنفادم پس از ماستکتومی .لیزرپزشکی: ۱۳۸۴ ، دوره ۴، شماره۳، صفحات: ۳۷-۳۲.
 • کاویانی احمد ، فاتح محسن ، یوسفی نورایی رضا علینقی زاده، محمدرضا ، مرتاض هجری سروش ، قدسی مریم ، ربانی عباس. درمان کارسینومای بازال با استفاده از حساسگر نوری سیستمیک فتوهم.لیزر پزشکی:۱۳۸۴، دوره ۴، شماره ۲، صفحات: ۲۹-۲۴.
 • اسماعیلی جاوید غلامرضا، فتحی یاشار، جهانبخش ترمه، گلمایی پونه، ربیعی آتوسا، پازوکی طرودی حمیدرضا . بررسی اثر پرتوی لیزر کم توان قرمز و مادون قرمز بر حساسیت تماسی ناشی از دی نیتروکلروبنزن.لیزر پزشکی: ۱۳۸۴، دوره ۴،شماره ۲، صفحات:۱۹-۱۶.

        

 • کاویانی احمد، فاتح محسن، نجفی معصومه، یونسیان مسعود، عباسی عطاءاله، ابراهیم نژاد معصومه. کاربرد لیزر ‍CO2 در جراحی پستان، کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور در مقایسه با اسکالپل. لیزر پزشکی، ۱۳۸۴. شماره ۲۳، صفحات۲۲-۱۸
 • آقاحسینی فرزانه، اربابی کلاتی فاطمه، عطایی فشتمی لیلا، فاتح محسن، مومن بیت اللهی جلیل . فتودینامیک درمانی با استفاده از متیلن بلو در درمان لیکن پلان دهانی.لیزر پزشکی:۱۳۸۴، دوره ۴، شماره ۱، صفحات: ۱۷-۱۳.
 • امامی امیرحسین، اسماعیلی جاوید غلامرضا، عطایی فشتمی لیلا، صفایی سید رضا، منتظری علی، فاتح محسن، مهرزاد ولی اله. لیزر درمانی در پیشگیری از موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده. لیزرپزشکی:۱۳۸۴،دوره ۴ ، شماره ۱،صفحات:۱۲-۶.
 • مهرداد رامین ، اسماعیلی جاوید غلامرضا ، حسن زاده هرمز ، ستوده منش اکبر ، قاسمی محمد. لیزر درمانی و ورزش درمانی در درمان کمردرد مزمن. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. ۱۳۸۴، شماره ۱۱، صفحات:۹۵۹-۹۵۱.
 • رزاقی محمدرضا ، اسماعیلی جاوید غلامرضا ، حبیبی غلامرضا ، غلامرضایی حمید. لیزر پروستاتکتومی در درمان هیپرپلازی خوش خیم پروستات در یک پیگیری یک ساله. لیزرپزشکی:۱۳۸۳،دوره ۴ ، صفحات:۲۹-۲۳.
 • کاویانی احمد- اسماعیلی جاوید غلامرضا. فتودینامیک درمانی با استفاده از PHOTOHEME ولیزر بخارطلا دز بیماران مبتلا به بازال سل کارسینومای پوست. مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی کاربردهای لیزر در پزشکی و مهندسی –اردیبهشت ۸۱(صفحه۱۰۹-۱۰۱)
 • کاشف نسیم، فاتح محسن، سیروسی مریم، تقی خانی عادله، حسامی ذکائی فائزه، اسماعیلی جاوید غلامرضا. غیرفعال سازی فتودینامیکی باکتری های مقاوم به دارو با رنگ متیلن بلو. لیزرپزشکی ۱۳۸۹؛۷(۳):۱۱-۷.
 • کاشف نسیم، روایی شریف آبادی گیتا، اسماعیلی جاوید غلامرضا. بررسی اثر غیر فعال سازی فتودینامیکی Escherichia coli (ATCC 25922) و سویه بالینی Escherichia coli مقاوم به دارو با رنگ متیلن بلو و تولوئیدین بلو. لیزرپزشکی ۱۳۸۹؛ ۷(۴): ۱۰-۶.
 • رحیمی سیده آسیه. کاربرد فتودینامیک تراپی در عفونت های موضعی. لیزرپزشکی ۱۳۹۰؛ ۸(۱): ۴۵-۳۵.
 • زند نسرین، فاتح محسن، عطایی فشتمی لیلا، اسماعیلی جاوید غلامرضا، ‌نجفی معصومه،‌ کاویانی احمد، پورابوالقاسم میاندوآب افسانه، علی نقی زاده محمدرضا.  PDL 585  آیا تابش پروفیلاکتیک لیزر نانومتر در بهبود پیش اسکارهای ماموپلاستی موثر است. لیزر پزشکی  ۱۳۹۱، ۸:۲
 • هادی زاده مهناز، فاتح محسن، جهانشیری. بررسی پاسخ سلول های سرطانی کبد به درمان فتودینامیکی با واسطه متین بلو. لیزر پزشکی ۱۳۹۲، ۸:۴ ۱۲-۶.
 • عزیز جلالی میرهادی، طبایی سیدمهدی، برنجی اردستانی هدی. بررسی اثر لیزر کم توان بر کاشت مو در طی یک جلسه تابش بر واحدهای فولیکولی استخراج شده ۱۳۹۲، ۹:۴ ۳۳-۳۰.
 • زند نسرین، شیرکوند افشان. ترمیم پوست به کمک لیزر
 • اثرات فتودینامیک درمانی بر ماتریکس خارج سلولی تومور و مولکولهای مرتبط با آن
 • مقایسه اثر موستانگ و لازوترونیک در بازده درمان فتودینامیکی با واسطه ۵- آمینولوولینیک اسید بر روی سلولهای ۲۳۱-MID-MB
 • کاربردها و مزایای نانوساختارها در فتودینامیک درمانی
 • کاربرد نانوسنسورهای در توالی سنجی DNA
 • اثر بخشی فتودینامیک تراپی در سرطان سلول های بازل پوست
 • مطالعه کاربردی طیف سنجی بازتابی پخشی در ارزیابی کمی وضعیت اریتمای پوست به دنبال فرآیند تابش لیزر
 • اثر تابش لیزر دی اکسید کربن همراه با فلورایدتراپی موضعی بر جذب فلوراید در مینای دندان شیری
 • بررسی اثر لیزر Fractional Ablative co2 در کاهش استریای بارداری در بیماران مبتلا به استریای بارداری
 • پاسخ سلول های فیبرو بلاست انسانی تحت تابش انرژهای مختلف لیزر کم توان به آلاینده محیطی بنزین
 • بررسی اثر ترکیب فنولی پاراکوماریک اسید بر سلول های ملانومای انسانی تحت تابش انرژی های مختلف لیزر کم توان

چاپ نشریه

لیزر در پزشکی

برگزاری کنگره:

برگزاری اولین کنگره ملی ترمیم زخم و بافت

برگزاری دومین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت

برگزاری اولین کنگره بین المللی و  سومین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت

برگزاری دومین کنگره بین المللی و  چهارمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت

برگزاری سومین کنگره بین المللی و  پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت

تالیف کتاب:

لیزر

معرفی و ارائه خلاصه از تاریخچه فعالیت مرکز

مرکز ترمیم زخم و بافت جهاد دانشگاهی به عنوان یک مرکز تخصصی و فوق تخصصی در حوزه تشخیص علل و درمان

زخم های حاد و مزمن وآسیب های بافت همبندی )بافت نرم و استخوان(است. هدف این مرکز، ارائه خدمات تشخیصی و

درمانی در هر بخش از بدن شامل زخم های اندام تحتانی و پا، شکم و پشت می باشد.خدمات درمانی این مرکز در راستای پیشگیری و درمان زخم های حاد و مزمن ناشی از پای دیابتی، بیمارهای عروقی )شریانی، وریدی، لنفاتیک و واسکولیت(،

زخم های ناشی از پرتودرمانی،تروما،سوختگی و زخم های فشاری بیماران نیازمند بوده و علاوه بر این خدمات بر روی حفظ اندام و پیشگیری از عود مجدد زخم نیز فعالیت های تخصصی لازم اعمال می گردد.

 

دستاوردهای شاخص

-ارائه روش نوین در تشخیص و بارمیکروبی عفونت های زخم های مزمن

-راه اندازی اولین کلینیک استاندارد لارو درمانی )ماگوت درمانی( زخم های مزمن

-راه اندازی آزمایشگاه ارزیابی عروق و کلینیک فوق تخصصی واریس

خدمات مرکز جامع ترمیم

 • پیشگیری و درمان مبتنی بر شواهد و مستند برآخرین دستاوردهای علمی
 • ارتباط مناسب با پزشکان ارجاع دهنده بیمار به منظور اطمینان خاطر از تداوم درمان بیماران
 • هماهنگی جهت ارجاع بیماران نیازمند به سایرخدمات جامع مورد نیاز شامل کلینیک لنف ادم،
 • ارزیابی عروقی، تغذیه، بازتوانی، درمان اکسیژن هیپرباریک و سایر اقدام های درمانی مورد نیاز
 • درمان اختصاصی و مراقبت بیماران بر اساس نیازهای بیمار توسط تیم چند تخصصی )متخصصین
 • پوست، بیماری های عفونی، بیماری های داخلی،ارتوپدی، فیزیوتراپی،جراح عروق، جراحی پلاستیک،
 • پروتز و ارتز، میکروبیولوژی، تغذیه و پرستاری(
 • راند هفتگی پزشکان و کارکنان درمانی تیم ترمیم
 • آموزش بیماران به منظور پیشگیری از عود مجددعارضه

برنامه درمانی در این مرکز شامل

 • ارائه خدمات درمانی استاندارد ترمیم زخم مزمن شامل دبریدمان جراحی،
 • درمان عفونت و حذف فشار از زخم
 • استفاده از محصولات و پانسمان های مدرن جهت بهبود و تسریع روند زخم
 • استفاده از دبریدمان های شیمیایی و مکانیکی
 • استفاده از مدالیتی های فیزیکی در صورت نیاز
 • برنامه جامع پیشگیری
 • امکان ارائه پیگیری درمان و مراقبت در منزل جهت اطمینان از تداوم درمان در منزل و کاهش زمان و هزینه های مراجعه حضوری به مرکز
 • ارزیابی پا و توزیع فشار به کف پا، طراحی و ساخت کفی و کفش مناسب به صورت اختصاصی برای هر بیمار

طرح های آتی

 

 • راه اندازی کلینیک تخصصی فتودینامیک درمانی عفونت های زخم های مزمن
 • راه اندازی کلینیک تخصصی سلول درمانی
 • توسعه کلینیک های تخصصی و راه اندازی درمانگاه جراحی محدود ترمیم زخم مزمن
 • راه اندازی آزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژی زخم

 

راه های تماس و دسترسی

 

خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، نبش خیابان شهید نظری، پلاک ۶۶ ، طبقه اول

تلفن : ۶۶۴۹۷۷۴۴ – ۶۶۹۸۹۱۱۰

وب سایت : www.hrc.jdtums.ir

Introduction and summary of the history Activity Center

Center for Wound Healing and Tissue Center (SID) as a specialty and subspecialty in the field of diagnosis and treatment

Acute and chronic wounds damages connective tissue) soft tissue and bone (is. The purpose of this center, providing diagnostic services

Treatment in any part of the body including the leg and foot ulcers, stomach and back Bashd.khdmat treatment center in the prevention and treatment of acute and chronic diabetic foot ulcers, vascular disease), arterial, venous, lymphatic and vasculitis ( ,

Radiation-induced ulcers, trauma, burns and pressure sores needs of patients and in addition to these services on limb preservation and prevention of recurrence of ulcers also be applied to specialized activities.

Index gains

-Arayh New method for the diagnosis of chronic wounds and infections Barmykrvby

-Rah Up the first clinic larvae standard therapy) treatment Magvt (chronic wounds

-Rah Up evaluation laboratory and clinic varicose veins

A comprehensive repair service center

 • evidence-based prevention and treatment Brakhryn scientific achievements
 • good communication with the patient’s doctor to assure the continuity of care for patients
 • coordination required to refer patients in need of comprehensive Sayrkhdmat include lymphedema clinic,
 • vascular assessment, nutrition, rehabilitation, hyperbaric oxygen therapy and other therapeutic measures needed
 • specific treatment and patient care based on the patient’s needs by a team of multi-disciplinary) experts
 • dermatology, infectious diseases, internal diseases, orthopedics, physiotherapy, vascular surgeons, plastic surgery,
 • prosthetics and orthotics, microbiology, nutrition and nursing (
 • Weekly Round restoration team doctors and medical staff
 • Educate patients to prevent recurrence Mjddarzh

The center’s plan includes

 provide treatment for chronic wound healing standard surgical debridement,

 treatment of wound infection and remove pressure

 Use Goods and modern dressing to improve and accelerate wound

 use of chemical and mechanical debridement

 The use of physical modalities, if necessary

 comprehensive prevention programs

 Ability to provide follow-up and home care to ensure continuity of treatment at home and reduce the time and cost of visiting the center

 Evaluate foot and plantar pressure distribution, design and manufacture of insoles and shoes specifically for each patient

Future Plans

 set up specialized clinics photodynamic treatment of chronic wounds

 Launch Cell Therapy Clinic

 the development of specialized clinics and surgical clinics limited launch of chronic wound healing

 set up specialized laboratories in microbiology wound

Contact and access ways

Revolution Street, Street Rayhan, no martyr St., No. 66, First Floor

Phone: 66497744 to 66989110

Website: www.hrc.jdtums.ir

مرکز خدمات تخصصی لیزر پزشکی

مرکز خدمات تخصصی لیزر پزشکی جهاددانشگاهی فعالیت خود را به صورت محدود از سال ۱۳۸۰ آغاز نمود و در سال ۱۳۸۸ با انتقال به ساختمان جدید واقع در خیابان ابوریحان)محدوده خیابان انقلاب( با مدیریت جدید نسبت به گسترش فعالیت خود اقدام نمود

اهداف کلی و اختصاصی فعالیت

مرکز خدمات تخصصی لیزر پزشکی در نظر دارد با بهره گیری ازاعضای تمام وقت هیأت علمی وجمعی از متخصصان اقدام به گسترش بیشتر فعالیتهای خود در زمینه امور پژوهشی ودرمانی نموده و با تجهیز کامل امکانات خود و تأمین

دستگاه های معتبر و به روز دنیا در زمینه لیزر بیماریهای پوست ومو گامی موثر بردارد

دستاوردهای شاخص

در این مرکز باهمکاری گروه پژوهشی لیزر در پزشکی جهاددانشگاهی پروژه های تشخیصی و درمانی متعددی به اجرا گذاشته شده است که برخی از این پروژه ها نه تنها در سطح کشور، بلکه در سطح بین المللی مطرح و افتخارات متعددی را کسب کرده است.

همچنین این مرکز با در اختیار داشتن تجهیزات نوین لیزر پزشکی خدمات خود را در قالب بخش های زیر ارائه می نماید:

خدمات قابل ارائه

کلینیک پوست و مو

کلینیک کاشت مو

لیزر جراحی

جراحی های سبک پوستی

لیزر Hair removal با استفاده از بهترین دستگاه

الکساندرایت موجود در ایران

لیزر لک های پوستی

انجام تزریق های تخصصی

لیزر ضایعات مخاطی

لیزر جوانسازی پوست

لیزر کم توان وترمیم زخم

ارائه مشاوره جراحی پلاستیک

طرح های آتی:

گسترش بخش های مرکز

افزایش ساعات  پذیرش بیمار

تکمیل تجهیزات و دستگاه های پوست و مو

اجرای پروژهای پژوهشی و درمانی زیر نظر گروه های پژوهشی

راه های تماس و دسترسی

خیابان انقلاب ،خیابان ابوریحان ،جنب خیابان روانمهر ،پلاک ۶۵ ،طبقه سوم شماره تماس ۶۶۴۰۲۰۲۰

Medical Laser Center for Community Services

Goals and objectives Activity
Center for Community Services intends medical laser utilizes full-time faculty members attempting to further expand its activities in the raising of professionals and fully equipped field of research, treatment and supply facilities
Valid devices and to the world in the field of laser skin and hair diseases take a major step forward
Index gains

The center also having modern equipment Medical laser provides its services in the following sections:
SERVICES PROVIDED
Skin and hair clinics
Hair Transplant Clinic
Laser Surgery
Surgical skin style
Laser Hair removal using the best devices
Alexandrite in Iran
Laser skin discoloration
Specialized injection
Laser mucosal
Laser Skin Rejuvenation
Low level laser restoration of wounds
Advising Plastic Surgery
Future Plans:
Open the central parts
Hours of admission
Finishing equipment and devices of skin and hair
Research and treatment project run by the research groups

Contact and access ways
Revolution Street, Street Rayhan, next to Ravanmehr Street, No. 65, Third Floor number 66402020

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.