چهارشنبه، ۳۰ بهمن, ۱۳۹۸
آخرین اخبار :

معرفی روابط عمومی

روابط عمومی در هر سازمانی، سامانه برقراری ارتباط موثر، نزدیک و سازنده مدیریت آن سازمان با دیگر بخش ها اعم از بخش های درونی یا بخش های بیرونی محسوب می شود. با برقراری این ارتباط به نحو شایسته امکان تطابق برون داده های یک سازمان با نیازهای بیرونی فراهم می شود. فرآیندی که علت وجودی پیدایش و استمرار حیات آن سازمان محسوب می شود. روابط عمومی در حقیقت، ابزار دوگانه ای است که از یک سو باعث آگاهی مدیران از محیط پیرامون آنها می شود و از سوی دیگر باعث انعکاس درست فعالیت آنان به جمعیت مخاطب می گردد.

روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران نیز جهت دستیابی به اهداف تعریف شده، با بهره گیری از نیروی انسانی با تجربه و دانش ارتباطات و روابط عمومی و به پشتوانه حمایت های مسوولانه بخش های مختلف واحد، توانسته عملکرد موثری از خود ارایه نماید.

کارکردهای روابط عمومی

مهمترین کارکردهای روابط عمومی را در واحد می توان به این شرح دسته بندی نمود:

کسب اشتهار، خوشنامی و رضایت مردمی برای واحد

ایجاد و تقویت تفاهم بین مدیریت و کارمندان

ارزیابی دیدگاه های مخطبان برای بخش های مختلف واحد

ایجاد فرصت اظهار نظر و اعلام عملکرد، سیاست ها و برنامه ها برای مسوولان واحد در رسانه ها

مشاوره به مدیریت

انجام بعضی وظایف واحد در ارتباطات سازمانی و مراودات اجتماعی

هدایت اطلاعاتی کارکنان

توسعه حس احترام و تعلق خاطر در کارکنان واحد

اقدامات شاخص

تهیه و انتشار مصاحبه، گزارش و اخبار واحد

ارتباط موثر با رسانه های جمعی و سایت های خبری جهت انعکاس دستاوردها و خدمات واحد

تولید محتوای سایت اطلاع رسانی واحد

تولید محتوا و انتشار کاتالوگ و اقلام اطلاع رسانی

تعامل با واحدهای مختلف مجموعه جهاددانشگاهی در جهت هم افزایی فعالیت ها

برگزاری همایش ها و مراسم مختلف

برگزاری نشست های خبری و اطلاع رسانی

تمام حقوق این سایت متعلق به جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران می باشد